Next Post

منصة إبتكار

المنصة الرقمية “ابتكار” في خدمة الطلبة المنخرطين في آلية شهادة مؤسسة ناشئة أو شهادة براءة اختراع رابط المنصة IBTIKAR : DGRSDT

مرحبا بكم في موقع الكلية

https://fsnv.univ-bba.dz/