نتائج السداسي الثاني 2018/2019 لمختلف الشعب والتخصصات

SnvStu2

Notes_examens_de_rattrapage_3ème_Année_Sciences_biologiques_2018_2019

PV_délibération_1ère_Année_Master_Sciences_Agronomiques_2018_2019

PV_délibération_1ère_Année_Master_Sciences_biologiques_2018_2019

Résultats_du_Semestre_4_Ecologie_et_Environnement

Résultats_du_Semestre_4_Sciences_Agronomiques_2018_2019

Résultats_du_Semestre_4_Sciences_Alimentaires

Résultats_du_Semestre_4_Sciences_Biologiques_2018_2019

Résultats_du_Semestre_6_L3_Alimentation_Nutrition_Pathologies_2018_2019

Résultats_du_Semestre_6_L3_Biochimie_2018_2019

Résultats_du_Semestre_6_L3_Microbiologie_2018_2019

Résultats_du_Semestre_6_L3_Production_végétale_2018_2019

Résultats_du_Semestre_6_L3_Toxicologie_2018_2019

______________________________

Prochain article

PV de délibération finale Sciences Agronomiques

Pv_de_délibération_Finale_L2_Sciences_Agronomiques Pv_de_délibération_Finale_L3_Ecologie_et_Environnement Pv_de_délibération_Finale_L3_Production_Végétale Pv_de_délibération_Finale_L3_Sol_et_Eau _______________________________________

مرحبا بكم في موقع الكلية

https://fsnv.univ-bba.dz/